Để biết sản phẩm bạn cần mua là gì thì cần phải tìm hiểu bạn muốn sử dụng sản phẩm đó cho những mục đích nào. Mỗi một nhu cầu sử dụng khác nhau, lượng khí cần dùng khác nhau sẽ cho ra kết quả lựa chọn máy nén khí piston là khác nhau.

Nhu cầu về chất lượng khí: Có hai loại máy nén khí piston là máy nén khí có dầu và máy nén khí không dầu. Máy nén khí không dầu sẽ sản sinh ra lượng khí sạch, không lẫn dầu, không có nước, không mùi… Do đó, dựa vào nhu cầu về chất lượng khí mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể chọn được máy nén khí phù hợp.

Copyright @ 2018 maynenkhingocthach.com | Designed by Máy Nén Khí Ngọc Thạch